Voksenopplæring

Utdanning i Norge, er noe av de beste i verden. I alle fall om man tenker offentlig skolegang, det er ikke mange andre land som kan vise til samme system som det vi har. Kvaliteten på utdanningen kan sikkert være minst like bra i andre land, men alle rettigheter man har som elev i norsk skole er noe helt spesielt. Opplegget vi har med Voksenopplæringen vår er ganske enestående, her er det muligheter for alle over 16 år til å kunne heve sin kompetanse.

Mange som ikke har fullført Grunnskole

Selv i et land som Norge, var det faktisk i 2008 hele 160 000 nordmenn som ikke hadde fullført grunnskolen. I dette tallet ligger også de som ikke har karakter i alle fag etter endt grunnskole. Ved å benytte seg av rettighetene man har som voksen elev, kan man søke seg inn på Voksenopplæringen å få den opplæringen man mangler fra tidligere.

Nyankomne innvandrere

Det er spesielle kurs for denne gruppen, det er hver enkelt kommune sitt ansvar å gi alle som ankommer landet en god norskopplæring. Hvordan den er organisert er det nok noen lokale variasjoner på, men læreplanverk og krav er de samme uansett hvor i Norge man befinner seg.

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Det er denne loven som styrer og regulerer all opplæring av nyankomne innvandrere, det som også er viktig å tenke på er at den forplikter begge veier. Den omfatter personer i aldersgruppen 18-55 år, og så klart skal asyl eller opphold allerede være avklart før programmet starter. Avtalen gjelder ikke for borgere fra EØS-området, avtalen er ganske omfattende så en kikk på lovdata.no er nok å anbefale.

Videregående opplæring

Mange som ikke har fullført Grunnskole

For de som ikke har fullført en slik utdanning, er Voksenopplæringen behjelpelige også med dette. Det kan være studie rettet eller innenfor yrkesfaglig retning, det er vanlig at Voksenopplæringen i kommunen også er sentral i arbeidet med fagbrev for voksne. Det er et samarbeid mellom Fagopplæringen/Opplæringskontor, skolen, bedriften og eleven. Jeg samarbeidet selv en del med Voksenopplæringen i en tidligere jobb, det er mange elever på Voksenopplæringen som er innenfor NAV-systemet. Det er viktig med et godt og tett samarbeid, slik at utdanningen blir god og noe eleven kan bruke videre i arbeidslivet. Dette gjelder kanskje spesielt i Introduksjonsprogrammet, hvor veiledning er enda mer viktig enn for etniske nordmenn. Introduksjonsprogrammet er veldig rettet mot arbeidslivet, hvor rettigheter og plikter innen norsk arbeidsliv er sentralt. Målet er jo flest mulig ut i arbeid, det er vel essensen i all type utdanning og kursing.

Diverse kurs

De fleste Voksenopplæringer rundt om i landet, kan tilby kurs som ikke er skolerelaterte. Dette kan være alt fra tillitsmannskurs til dansekurs, og om det ikke er direkte skole eller jobbrelatert så kan det være med på å heve kompetansen for vedkommende. Denne type kurs er ofte belagt med en avgift, som enten kursdeltaker eller kommunen betaler.

Om man skal finne ut hvilke kurs som tilbys, anbefales det enten å ta direkte kontakt med Voksenopplæringen, eller lese på deres hjemmesider.

 

Author: Hedda