Typisk norsk å være god

Dette er vel et sitat og en påstand, som de fleste nordmenn har hørt en rekke ganger. Ja jeg vil tro det er kjent langt utenfor våre landegrenser, og det kan jo oppfattes på mange forskjellige måter.

Typisk norsk å være god

Jeg synes det er en riktig uttalelse, noe annet kan jeg jo nesten ikke si som den nordmann jeg er. Men hva gjør slike utsagn, med oppfattelsen av oss som nasjon? Jeg synes vi skal dvele litt ved det, for det er nemlig ikke bare positivt å opphøye oss selv på denne måten. Men når uttalelsen kom første gangen, så var det i beste mening og den ble positivt mottatt av de fleste. Sitatet lever i beste velgående, og brukes titt og ofte den dag i dag.

Gro Harlem Brundtland

Dette er en kjent, og for mange en kjær politiker. Det var hun som lanserte «Det er typisk norsk å være god» da hun som statsminister i 1992 holdt sin nyttårstale til det norske folk. Gro Harlem Brundtland var landets første kvinnelige statsminister, da hun i 1981 ledet sin første regjering. Hun hadde hele tre perioder som statsminister, 1986-1989 og 1990-1996. Hun var også den første kvinnelige lederen i Arbeiderpartiet, hun satt som leder fra 1981-1992. Gro Harlem Brundtland, ble som statsminister også kjent som «Landsmoderen» Det at hun var en god leder, er det liten tvil. Hun var i perioden 1998-2003, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon.

Nedgangstider

Norge slet i motbakke, og det var nedgangstider og tøffe tak som ventet oss som nasjon. Brundtland valgte altså å bruke dette som motivasjon, hun linket det opp til hvordan vi klarte å ha suksess innen andre felter. Her nevnte hun så klart idretten, det er jo en kjent sak at Norge hevder seg stort innen en del idretter. Dette brukte hun som en metafor, for å fortelle at næringslivet helt klart også kunne klare å reise seg igjen. Det å være norsk, betyr at vi kan komme sterkere tilbake, å bygge opp det som hadde blitt revet ned. Med en felles innsats, skal vi klare å reise oss opp og komme oss videre.

Slagord

Det ble ganske umiddelbart et slagord for landet og folket, og jeg tror ikke statsministeren ante at dette skulle bli mottatt slik det ble. Men jeg tror faktisk at det var veldig viktig på den tiden, dette var noe alle kunne slutte seg opp om og vise at stemte. Ja det er typisk norsk å være god, og det skulle vi jammen meg vise oss selv og verden. I talen så stilte statsministeren spørsmålet, trenger Norge et nytt slagord? Hun trakk spesielt frem herrelandslaget på ski, jentene våre som gjorde det godt i håndball og fotball og ikke minst Oslofilharmonikerne. Hun ønsket å se et norsk næringsliv, som hevdet seg på samme måte internasjonalt som vi viste innen kultur og sport.

Slagord

Jeg tror det er viktig å ha noe felles å strekke oss etter, og slagord er en måte vi kan oppnå mye på. Men det er viktig at det brukes på riktig måte, og at vi legger det samme i det alle sammen. En rekke bedrifter har sine egne slagord, det er noe vi forbinder med bedriften og det skaper en identitet innad og utad.

Author: Hedda