Tilrettelagt arbeid

Norge er et flott land på de fleste områder, det med at vi både som elever og ansatte skal bli godt ivaretatt, er en rettighet som ikke er en selvfølge. Om vi ikke tilhører noen av disse gruppene, har vi kanskje blitt uføretrygdet, pensjonist eller arbeidsledig. Da har vi også gode systemer som ivaretar oss, dette er sosiale ytelser som felleskapet finansierer. Ofte har vi vært med å betale på hele eller deler av det selv også, fordi vi er en del av fellesskapet. For noen er det aldri mulig å komme ut i ordinær jobb, hva med dem?

Varig tilrettelagt arbeid

Som navnet tilsier, er ikke dette en midlertidig ordning. Målgruppen er de som av forskjellige årsaker ikke kan utføre ordinært lønnet arbeid.

Varig tilrettelagt arbeid

Det er typisk de som har så store handikap, at de ikke kan oppfylle kravene som stilles for å ansettes og lønnes i ordinært arbeidsliv. Det er ofte egne bedrifter som har slike plasser, ofte er det arbeidstiltaksbedrifter og tidligere kjent under betegnelsen attføringsbedrifter.

Tilrettelagt arbeid midlertidig

Alle bedrifter plikter å tilrettelegge arbeidet, for alle ansatte. Når vi snakker om midlertidig tilrettelegging, er det ofte i forbindelse med sykemeldinger. Det kan være ansatte som i en periode har behov for dette, som tidligere har fungert uten tilrettelegging. Men det kan også være forebyggende, dette er jo ofte det beste for alle parter. Det er mange typer tilrettelegging, det kan være innenfor de arbeidsoppgaver man tidligere utførte. Men det kan også være at bytte av arbeidsoppgaver for en periode er det som er løsningen, handlingsfriheten her avhenger så klart av hvor stor bedriften er og hva man kan tilby. Det som er viktig er samhandlingen mellom den ansatte, arbeidsgiver, lege og NAV. Det finnes et hav av muligheter, men et strukturert og godt samarbeid er viktig. Det påligger et stort ansvar hos alle parter, ikke minst hos arbeidsgiver. Kontinuerlige møter er lagt inn i prosedyrene, hvor alle parter møtes for dialog om hvordan man kan legge opp et opplegg for den det gjelder.

Snekker som ikke kan utføre sin jobb

Som et eksempel liker jeg å bruke snekkeren som blir sykemeldt, vedkommende har blitt sykemeldt på grunn av slitasjeskader etter mange år som snekker. Han eller hun har jobbet 30 år i samme bedrift, men knær er ødelagt og det er ikke mulig å utføre den opprinnelige jobben. Det er 3 måneder siden begge knær ble byttet ut, arbeidslysten er der og hva kan gjøres? Den totale sykemeldingstiden begynner å nærme seg ett år, det har hele veien vært møter mellom ansatt, arbeidsgiver, helsevesen og NAV.

Kompetansekartlegging

Det er grunn til å tro at bedriften kjenner den ansatte godt, men kravet om å tilrettelegge ligger der uansett ansiennitet. Hva kan den ansatte utover det å være snekker? Hvilken type arbeidsoppgaver er relevante å gi vedkommende, både ut fra den helsemessige situasjonen men også faglig kompetanse. Er det mulig eller behov for å gi vedkommende kursing eller skolegang? Er det snakk om at man enkelt kan gi han eller henne andre arbeidsoppgaver som ikke medfører slike tiltak?

Det er mange muligheter om alle parter vil finne løsninger, målet er flest mulig i arbeid. Endringene kan være midlertidige eller permanente.

Author: Hedda