Særegent for Norge

Særegent for Norge

Særegne ting i Norge finnes det ganske mange ting som kan betegnes som. Men for å plukke frem noe som er veldig for allmennheten, så er det første som ramler ned i min hjerne 17. Mai. Finnes det noe land i verden som feirer sitt eget land på den måten vi gjør i Norge? Jeg vet ikke om noen, men det er mange andre varianter som også engasjerer landets befolkning. Men måten det gjøres på i Norge med arrangementer og opptog for allmennheten er veldig unikt.

17. Mai

17. Mai

Datoen har jo alltid eksistert, men det var i 1814 at dagen ble spesiell for Norge. Det er den dagen som er Norges Grunnlovsdag! Men det er ikke helt fra det første året at dagen har blitt feiret eller har blitt nevnt som Grunnlovsdagen selv om det var den dagen i 1814 at Grunnloven ble datert og underskrevet av de store herrer den gangen. De store herrer den gangen er jo først og fremst Prins Christian Frederik og President Georg Sverdrup. Det var selvfølgelig flere representanter i presidentskapet og representanter rundt Prinsen som da ble valgt til Konge.

Første feiring

1817 Mai 17

Det er litt ulike meninger om hva som regnes som den første feiringen av dagen, og hva som er det offisielle året for når dagen ble erklært som Norges nasjonaldag. I Trondheim ble det allerede i 1815 feiret med henblikk på å gjøre dagen til en nasjonal festdag. Den som offisielt stod for dette var kjøpmannen og pressemannen Matthias Conrad Peterson.Det har vært flere meninger og til og med forbud mot å feire dagen i løpet av de første tiårene etter 1814. Svenskekongen var en av de som la ned forbud mot å feire dagen i 1828. Men fra 1836 begynte det norske stortinget å feire dagen og siden den gangen har det vel vært mer eller mindre feiring vært år. Selv om noen år har uteblitt blant annet på grunn av krig. Men fra 1947 ble dagen flaggdag i Norge og siden den gangen har det alltid vært en stor festdag.

Hva skjer

I dag er dagen en dag for alle. Men det er jo diskusjoner i dag også om hvordan dagen skal feires. Dette kommer veldig mye av alle de «nye landsmenn» som har komet til landet. Men min personlige mening er at dagen skal feires som norsk dag og intet annet. Selv om de er av en annen etnisitet og alt det der, så er denne dagen norsk og det er i Norge det skjer. Da bør jo feiringen av denne dagen være en del av integreringen og ikke en dag hvor de skal markere hvilket land de kommer fra. Jeg mener de burde være takknemlige for hvor de blir tatt i mot og alle de godene de får i Norge. Ikke mange land som tar i mot «nye landsmenn» på den måten. La dagen være norsk for alltid og marker det med norske flagg og norske tradisjoner. Barnetog, musikk i gatene og arrangementer både for barn og voksne bør for alltid være 17. Mai. Hipp hipp hurra!

Author: Hedda