Politiske partier i Norge – Venstre

Jeg synes at det er spennende med de forskjellige partiene som finnes i norsk politikk. Jeg er nok ikke av det som er mest engasjert, men prøver så godt som mulig å følge med på hva som skjer politisk. Det er lett å kritisere de folkevalgte, men jeg må innrømme at de faktisk gjør en bra jobb. Jeg tenker slik, at hva hadde Norge vært uten mange politiske partier. Da havner ofte tankene, på land som vi ikke liker å sammenligne oss med. Det at vi har frihet til å ytre oss, er nok det mest viktige. Jeg er ikke en lojal velger, jeg ser på programmet fra valg til valg. Jeg stemmer på det partiet som gagner meg mest, hva kan de tilby meg og der jeg er i livet mitt. Jeg tror det er mer og mer vanlig at vi tenker slik, jeg tror tiden med å være lojal mot kun et parti er over.

Hva er et politisk parti?

Kort fortalt kan man si at et politisk parti, er en gruppe mennesker som i stor grad har samme syn i politiske saker. Men vi ser jo ofte at det også er uenighet innad i partiene, og ikke bare mellom partiene. Dette tror jeg bare er bra, det er et sunnhetstegn at det er takhøyde for interne uenigheter og diskusjoner. Dette skaper ofte bedre resultater, og er et uttrykk for ytringsfrihet og demokrati.

Hva er et politisk parti?

De som blir politisk aktive i et parti, har ofte et ønske om å kunne påvirke og ha innflytelse i politiske saker og beslutninger. For å kunne komme i denne posisjonen, må man stille til valg og partiene er ofte registrert i Partiregisteret.

Venstre og Høyre

Venstre er landets eldste parti, men ikke lenge etter kom Høyre også inn som et eget parti. Det var etter at man vedtok parlamentarismen, at partiene vokste frem i Norge. 28 januar 1884 ble Venstre stiftet, og partiet har en lang og viktig historie å vise til. De har blant annet gjennomført mange viktige reformer, stemmerett, juryordningen og religionsfrihet for å nevne noe. I nyere tid har partiet hatt følgende merkesaker, skole, miljø og vilkår for små bedrifter. Dette er saker som de kom på banen med på 2000-tallet, og det preger partiet den dag i dag.

Stortingsvalget 2017

Etter Stortingsvalget for ett år siden, fikk Venstre godt over 4 % av stemmene. Dette resulterte i at de fikk åtte representanter på Stortinget, i inneværende stortingsperiode. Dem 17. januar i år, kom partiet i regjering med Erna Solberg. De fikk æren av å fylle opp tre ministerposter; kulturminister, miljøvernminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Når man ser på merkesakene til partiet, er det ikke så merkelig at det var nettopp disse statsrådpostene de fikk.

Stortingsvalget 2017

Trine Skei Grande

Hun har ledet partiet siden 2010, og med seg har hun nestledere med navn Terje Breivik og Ola Elvestuen. Breivik er også partiets parlamentariske leder. Som de fleste andre partier i Norge, så har også Venstre opplevd svingninger i oppslutningen fra velgerne.

Author: Hedda