Posted in Blog

Demokrati i Norge

Jeg tenker ofte på friheten vi har i Norge Det er ikke noen selvfølge at man kan leve i et land som er like fritt…

Fortsett å lese Demokrati i Norge
Posted in Blog

Inn på tunet

Jeg har tidligere skrevet en del om musikkarrangement, som avholdes på litt særegne steder ute i distriktene. Det viser seg jo at det finnes mye…

Fortsett å lese Inn på tunet
Posted in Blog

Nordmenn og trening

Det viser seg at vi er mer aktive enn tidligere, mange undersøkelser viser den samme trenden. Det er spesielt den godt voksne delen av befolkningen,…

Fortsett å lese Nordmenn og trening
Posted in Blog

Forsvaret i Norge

Jeg har en ganske lang fartstid i Forsvaret, men det begynner å bli en del år siden jeg gav meg. Som de fleste kom jeg…

Fortsett å lese Forsvaret i Norge
Posted in Blog

Det norske velferdssamfunnet

Jeg er veldig stolt av å leve i et land hvor målet er at alle skal ha det minimum de trenger for å overleve. Det…

Fortsett å lese Det norske velferdssamfunnet
Posted in Blog

Voksenopplæring

Utdanning i Norge, er noe av de beste i verden. I alle fall om man tenker offentlig skolegang, det er ikke mange andre land som…

Fortsett å lese Voksenopplæring
Posted in Blog

Tilrettelagt arbeid

Norge er et flott land på de fleste områder, det med at vi både som elever og ansatte skal bli godt ivaretatt, er en rettighet…

Fortsett å lese Tilrettelagt arbeid
Posted in Blog

Skolegang i Norge

I Norge begynner eleven på skolen det året man fyller 6 år, tidligere var det ett år senere. Jeg selv er så gammel så jeg…

Fortsett å lese Skolegang i Norge
Posted in Blog

Helsevesenet i Norge

Norge har et godt utbygd helsevesen, i et land som Norge med store avstander er det ikke til å komme utenom at noen kanskje bor…

Fortsett å lese Helsevesenet i Norge
Posted in Blog

Barnehagetilbud

Norge har et godt utbygget barnehagenett, for en del år tilbake ble det bestemt politisk at vi skulle ha det som kalles for «Full barnehagedekning»…

Fortsett å lese Barnehagetilbud