Norge hadde FNs første generalsekretær

Jeg tenker at tiden er inne for å vende blikket ut fra vårt eget land, og se litt på hva kjente nordmenn har gjort for å sikre stabilitet og fred i verden. Ja det er sikkert mange som tenker på hva vi har gjort, i forbindelse med FN sine fredsbevarende styrker. Vi har hatt mannskap i mange land og konfliktområder, og spesielt i Midtøsten gjennom mange år. Men nå skal vi til FN sin spede begynnelse, som startet rett etter 2. Verdenskrig – med en nordmann som organisasjonens første generalsekretær.

Bilderesultat for trygve lie

7 år som generalsekretær

Trygve Lie kom fra jobben som utenriksminister i Norge, og det å starte opp som FN sin første generalsekretær var slett ikke noen enkel oppgave for Trygve Lie. Det er nok for mange ukjent at Norge faktisk bekledde denne viktige oppgaven, og det i hele 7 år da han sluttet etter egen oppsigelse i FN-organisasjonen. Hva det har betydd for Norge internasjonalt og ikke minst i FN-systemet, det faktum at Trygve Lie var FN sin første generalsekretær – er nok ikke så enkelt å konkret kunne si.

Uenighet i Sikkerhetsrådet

Det var i februar 1946 at han tiltrådte den nye stillingen, og i november 1952 var en viktig epoke i hans politiske karriere over. Årsaken til at Trygve Lie sa opp sin stilling, var i hovedsak intern uenighet i Sikkerhetsrådet om en eventuell forlengelse av hans periode.

Kunne blitt president i generalforsamlingen

I januar 1946 hadde Trygve Lie i utgangspunktet to muligheter for en stilling i FN, men jobben som president for generalforsamlingen oppnådde han ikke støtte fra i Sikkerhetsrådet. Men Sikkerhetsrådet var enige om å innstille han som leder av FN sitt sekretariat, noe han altså takket ja til og ble generalsekretær.

Politisk spill

Politisk spill

FN hadde mange utfordringer allerede fra oppstarten, og ikke minst etter mange år med verdenskrig var det mye å ta fatt på for organisasjonen. Landene som satt i Sikkerhetsrådet som altså hadde vetomakt, ønsket at små land som Norge skulle fylle stillingene som president og generalsekretær. På denne måten håpet de å hindre at land som ikke var enige med dem, skulle få for mye innflytelse i organisasjonen allerede fra starten av. Fattigdom, uro og rivalisering mellom stormaktene, var det som særpreget tiden da Trygve Lie jobbet som generalsekretær i FN. Han hadde også utfordringer som Koreakrigen og opprettelsen av staten Israel i sin periode som generalsekretær.

Thorvald Stoltenberg

Flere tiår senere kom en annen nordmann på banen for FN, det skjedde på 1990-tallet da krigen på Balkan raste på sitt verste. Thorvald Stoltenberg hadde bred politisk erfaring, og ikke minst erfaring som ambassadør i Det Tidligere Jugoslavia. FN sitt engasjement i denne krigen, kan man med sikkerhet si at var alt annet enn vellykket. Jobben fredsmekler mellom partene, var egentlig en nesten umulig oppgave allerede før Stoltenberg tiltrådte stillingen i 1992-1993. Etter hvert trakk FN store deler av sine styrker ut av Balkan, og ble erstattet av NATO-styrker som heller ikke maktet oppgaven veldig mye bedre enn FN hadde gjort.

Author: Hedda