Norge for norske nordmenn?

Det kan skrives mye rart om Norge og om menneskene der. Vi er vel et ganske unikt folkeslag, men det er vel styresmaktene som har bygd oss opp til å bli slik gjennom mange år.

Norge for norske nordmenn?

Det er jo slik Norge er i dag, men det er alltid ting som endres til det god og det verre – alt ettersom hvor man står i forhold til saken det omhandler. Og i tillegg alle disse nye medborgerne som kommer fra andre land som får goder i Norge. Er det positivt eller er det ikke positivt for Norge og det norske folk?

Samfunnet

De eldre Et eksempel som kom meg for øre her for kort tid siden er forholdene for de eldre på et spesifikt hjem for eldre. Jeg skal ikke navngi dette stedet eller plassen dette skjer i, da jeg kun har blitt fortalt dette og ikke har noen direkte erfaring med dette

Det er ikke bare lett å oppsummere hva goder vi har i Norge og hva som burde vært annerledes. Som jeg nevnte i innledningen så spiller det jo en stor rolle hvordan situasjonen din er i forhold til den konkrete saken det gjelder. Men selv om det finnes fattige mennesker i Norge så har de aller fleste de forholdsvis ganske bra. Noen er litt selvforskyldt i å havne på fattig siden, mens andre igjen er offer for systemet. Dette er ikke lett for styresmaktene i Norge. Jeg skal ikke holde noe forsvarstale for noen og ei heller noen skjennepreken for noen. Men det er jo ganske mange spørsmål som dukker opp igjennom et kalenderår for eksempel, og da kan man lure på hvordan dette kan skje i et så rikt land som i Norge.

De eldre

Et eksempel som kom meg for øre her for kort tid siden er forholdene for de eldre på et spesifikt hjem for eldre. Jeg skal ikke navngi dette stedet eller plassen dette skjer i, da jeg kun har blitt fortalt dette og ikke har noen direkte erfaring med dette.

(Bildet har ingenting med saken å gjøre)


Situasjonen tidligere var kort fortalt slik. De gamle som bodde på dette hjemmet fikk besøk og levering av mat tre ganger hvert døgn. Og før de fikk maten levert kom en av pleierne inn og spurte hvilket matønske pasienten hadde i dag. På denne måten fikk de eldre besøk på rommet minst ni ganger hvert døgn. Samtidig som spørsmål, levering og avhenting av oppvask om og fra maten så ble det jo sjekket at de hadde det bra og diverse andre småting gjort samtidig. For eksempel sjekket at alt av medisiner og så videre var tatt på omtrent riktig tider før og etter mat. Men her for 1-2 år siden ble det forandring på dette. En gang i uken kommer en lokal kjøpmann innom og tar opp bestilling av mat for den neste uken og leverer alt bare i en eske. Slik at de gamle må fikse opp i alt dette selv for å få i seg maten de trenger. Og det må jo sies at dessverre så finnes det dem som ikke er i stand til dette på ulike måter. Alt fra de ikke har hukommelse til å huske dette, de har ikke tiltak, de er såpass syke at de ikke klarer og så videre.

Dette er jo helt utrolig at skjer i Norge! Og det som er enda mer utrolig er at selv om denne servicen forsvant så endret ikke prisen de må betale for å bo der seg noen ting! HELT UTROLIG!

Author: Hedda