Nordmenn og trening

Det viser seg at vi er mer aktive enn tidligere, mange undersøkelser viser den samme trenden. Det er spesielt den godt voksne delen av befolkningen, som er flinkest. Selv var jeg ganske aktiv både med løping og sykkel, pluss en del lange skogs- og fjellturer. Hva man skal kalle trening, og hva man skal kalle fysisk aktivitet er ikke så viktig. For meg ligger nok fysisk aktivitet nærmest, med ordet trening tenker jeg et mer organisert og målrettet opplegg. For meg var gleden ved å være i god form, det som drev meg mest. Men naturopplevelser og det kunne nå enkelte mål, gav meg også mye.

Nordmenn og trening

Forskjellig motivasjon

Det er store ulikheter på hva som driver oss, når det gjelder å ta vare på kroppen vår. Det viser seg også at kvinner er mer flinke enn mannfolk, og at de i større grad trener mer på treningsstudio enn mannfolk. Om vi ser 30 år tilbake i tid, er vi blitt mer fysisk aktive nå. Men det er enda mange av oss som ikke er aktive nok, tall for et par år siden viser at cirka 30 prosent oppfyller det som er anbefalt treningsmengde fra myndighetene. Anbefalingene som er gitt, er ganske så konkrete. Styrketrening to ganger hver uke, samt 150 minutter med moderat intensitet. Alternativt 75 minutter med høy intensitet, vi snakker da om kondisjon- og utholdenhetstrening.

Utseende, vekt og helse

Dette er faktorer som er viktig for oss, som også er mye av drivkraften for å trene og være fysisk aktive. Men det sosiale er også viktig, spesielt de yngre trekker dette med felleskap inn som viktige for dem. De er også mer opptatt av at det helst bør være et konkurranseaspekt som preger treningen, eller aktiviteten.

Trening og fysisk aktivitet fra barndommen

Vi har en utfordring knyttet til de unge, samt de med lavere utdanning. Det viser seg at det er en sammenheng mellom utdannelse og aktivitet, og at en del unge voksne ikke er like flinke som de eldre. Løsningen kan være å ha enda større fokus på dette, allerede i ung alder. Selv om mange barn er flinke, så er det en del som faller fra ved overgangen til voksenlivet.

Trening og fysisk aktivitet fra barndommen

Friluftsliv mer viktig

Siden 1985 har det blitt mindre og mindre viktig, med deltakelse i idrettslag og annen form for organisert idrett. Men vi er blitt betraktelig mer flinke til å komme oss ut i marka og på fjellet, altså det man kaller for friluftsliv. Når det gjelder organisert idrett, er treningssentrene vinnere fremfor idrettslag. Jeg synes variasjon er viktig, så når jeg var mer fysisk aktiv så kombinerte jeg en del former for trening og aktivitet. På vinteren ble det en del spinning- og styrketrening innendørs, mens i sommerhalvåret ble det sykkel og noe løping. Lange turer i marka, gir også en god treningseffekt. I alle fall om man går litt raskt, slik at pulsen øker og man går seg god og varm. Husk gode sko, enten om det er løping eller gåing. Pass på ryggen om du skal bære sekk, riktig justering av remmer og stropper er viktig.

Author: Hedda