Livet i Norge under COVID-19 pandemien

Livet i Norge under COVID-19 pandemien

2020 har vært et svært spesielt år. Når alt så ut til å ordne seg på slutten av 2019, var det likevel ting som begynte å spre seg som ild i tørt gress. De fleste la ikke merke til det, mens andre lenge hadde følt at kroppen var rar. Det var rundt 12 februar det smalt, et nytt virus var oppdaget i Tokyo, og det spredte seg enormt fort. Det skulle vise seg å være det første muterte viruset som virkelig fikk folkehelsemyndighetene verden over til å skjelve. Det var nemlig de to virusene fra familiene Corona og SARS som hadde dannet et nytt virus kalt SARS-CoV-2. Grunnen til at viruset har fått navnet COVID-19 er at det ble oppdaget i 2019 ifølge de offisielle rapportene.

Det gikk lenge før Norge agerte, men mange mener de slo svenskene også her. I Norge valgte man i motsetning til i Sverige å holde samfunnet åpent, heller å stenge ned alt. Hvordan har dette preget oss og hvordan har livet fortont seg de siste par månedene?

Arbeidsplassene

Da landet ble stengt ned, ble mange ansatte permittert, sagt opp og uten jobb. Noen kunne jobbe hjemme, og uttrykk som hjemmekontor fikk en helt ny mening. Men når arbeidsplassene forsvinner, da er det også andre bransjer som sliter. Flyplasser, tog og kollektiv transport fikk store problemer. Noen sier at vi ikke trenger å dra på kontoret, men de fleste jobber med helt andre ting.

De eldre

De eldre fikk det med ett mye verre. De kunne ikke ta imot besøk, og mange av de eldre ble til og med smittet av helsepleierne som dro med seg virus fra omverden. Samtidig ble det mer fokus på den jobben helsepleiere og andre ansatte i sektoren gjør. Derfor fikk de også mye høyere lønn og bedre vilkår. Mange mener at «lockdown» av helsesentrene og sykehjem ikke burde vært like strengt, mens andre mener at dette er hele grunnen til at dødstallene er så lave i Norge generelt.

Sosial distanse

Sosial distanse ble ett nytt uttrykk utover våren i 2020. Myndighetene måtte finne måter å løsne opp på de harde tiltakene. Man kunne først bare være sammen med familie, så kunne man ha en fast venn eller bekjent på besøk. Deretter økte det til 5 personer, 20, 50 og nå 200 personer på ett og samme arrangement. Sosiale distanse handler om å begrense smitten mellom folk, og ved å alltid holde to meter avstand eller en meter som gjelder nå, så vil ikke smitten spre seg som et virus.

Konkurser

Mange bedrifter og selskaper har gått konkurs som følge av pandemien. Selv om staten har spyttet inn enorme summer av penger tjent på norsk og utenlands olje, så har det ikke vært tilstrekkelig. Selskaper som Statoil, Norwegian og Wild Seas er alle fortid nå.

Nye måter å tenke på

Men COVID-19 pandemien har fått opp øynene til nordmenn. De har begynt å løpe til jobben, bruker delebil eller kollektiv trafikk, kjøper økologisk mat og sortere søppel som aldri før. Denne epoken kan bli en spennende tid for norske nyoppstartede bedrifter, som er avhengig av å tenke nytt for å overleve. De må ikke glemme at avfall ikke er et onde, men et sluttprodukt som kan bli nye ting.

Author: Hedda