Inn på tunet

Jeg har tidligere skrevet en del om musikkarrangement, som avholdes på litt særegne steder ute i distriktene. Det viser seg jo at det finnes mye flott, som lokale ildsjeler står bak. Men foreløpig har jeg rettet fokus mot underholdning, men det finnes langt mer enn det der ute.

Inn på tunet

Inn på Tunet er navnet på en ordning, som hjelper folk i forskjellige faser av livet. Tilbudet finnes over hele landet, og tilbudene er ganske så mange. Jeg skal skrive litt mer om hva som tilbys, og hva som er hensikten og intensjonen med dette flotte opplegget.

Trivsel, utvikling og mestring

Trivsel, utvikling og mestring

Det handler i korte trekk om å gi ulike brukergrupper, tjenester på gårdsbruket som skal resultere i økt mestring, personlig utvikling og bedre trivsel. Arenaen for dette, er det daglige gårdslivet. Det er også viktig å få med seg, at alt er kvalitetssikret og tilrettelagt. Det betyr at de som mottar dette tilbudet, er sikret god kvalitet på de tjenester som tilbys. Alle gårdsbruk som er med på ordningen, er sertifiserte til å drive slik virksomhet. Det tilbys aktiviteter innen tradisjonelt jordbruk, men også innen skogbruk og hagestell.

Gårdsmiljøet

For de som ikke kjenner så godt til det å drive en gård, vil nok «Inn på Tunet» være en rik lærdom å ta med seg videre. Typiske samarbeidspartnere er; Helse og Sosialsektoren, Utdanningssektoren og ikke minst Oppvekstsektoren.

Hovedmålsettingen

Ved å kunne tilby deltakere en positiv opplevelse, gjennom daglig gårdsarbeid, ønsker man å bedre helse, trivsel og utvikling. Men alt skjer innenfor rammene, av hva gårdsbrukene kan tilby hver enkelt deltaker. Vedlikehold av maskinpark, foring av dyr, plantestell, vedlikehold av bygningsmasse, ja det er så mangt man vil komme borti ved et slikt opplegg. En del vil nok kanskje oppdage, at dette er noe de ønsker å satse videre på også.

Trening – Arbeidspraksis – Språktrening

Det er mange forskjellige deltakere i «Inn på Tunet» programmet, typisk er at de alle trenger litt hjelp for å komme seg videre i livet. Det er en del som er på arbeidstrening, etter lengre sykemeldinger eller av andre årsaker ikke har vært aktiv i arbeidslivet. Det er også en del som har behov for en kombinasjon av arbeidstrening, og språktrening. Dette er i første omgang mennesker som har kommet til Norge, som flyktninger eller asylsøkere. Det er mye lettere å lære språk, når man kommer inn i en praksis med andre rundt seg. En annen gruppe brukere, er de som kanskje trenger opptrening etter operasjon eller av andre årsaker er i dårlig fysisk form. Alt skjer i samarbeid med alle involverte instanser, som lege og NAV.

Kosthold

Det å kunne være med i matproduksjon, vil ofte være til nytte for en del mennesker. Her lærer man seg hvordan maten vi har på bordet, blir dyrket og hvordan kjøttet blir til middager.

Kan kanskje virke grunnleggende for mange av oss, men det viser seg at mange har behov for en slik praksis. Det sosiale er også viktig for mange, det å kunne spise sammen med noen-er ikke en selvfølge for mange i dagens samfunn.

 

Author: Hedda