Forsvaret i Norge

Jeg har en ganske lang fartstid i Forsvaret, men det begynner å bli en del år siden jeg gav meg. Som de fleste kom jeg inn på sesjonen i slutten av tenårene, to år senere kom innkallingen til førstegangstjeneste. For min del ble det infanteriet, en våpengren jeg trivdes godt i. Det ble Garden og etter hvert FN-tjeneste, og jeg avsluttet min militære karriere i Heimevernet. Dagens behov for mannskap og befal, er en ganske annen. Etter mange år med nedleggelser, er ikke situasjonen den samme. Men de som kommer inn til tjeneste, blir nok langt mer spesialiserte nå enn tidligere. Mer avansert utstyr, er årsaken til dette. Det at jenter også har verneplikt, er jo også noe ganske nytt.

Historie

For godt over 1000 år siden, ble det man kaller for et organisert forsvar etablert i Norge. Det er mye som har skjedd opp gjennom årene, både med forsvar men også med landet Norge. Vi har deltatt i kriger, blitt okkupert men også engasjert oss utenfor landets grenser.

Den kalde krigen

Den kalde krigen

Om vi fokuserer på tiden etter den 2.Verdenskrig, var det Den Kalde Krigen som Forsvaret ble bygget opp rundt. Trusselbildet var Sovjetunionen, og et mulig angrep fra det holdet. Forsvaret var i vesentlig grad lokalisert til den nordlige delen av landet, da det geografisk lå nærmest vår antatte fiende. Det ble bygget opp mange militære garnisoner, og de stående styrkene i nord var trent for et angrep fra Sovjetunionen. Men denne oppgaven kunne vi ikke klare alene, medlemskap i NATO ble etter hvert løsningen. Med NATO-medlemskap, følte vi oss bedre rustet og mer trygge ved et eventuelt angrep eller krenkelse av norsk territorium.

FN og NATO-oppdrag

FN og NATO-oppdrag

Norske soldater reiste ofte ut i internasjonale operasjoner, om man ser på FN-oppdrag har Norge en solid og god tradisjon for å bidra. Men etter hvert kom det også skarpe oppdrag for NATO, hvor krigen i Tidligere Jugoslavia var det første. Norge bidro blant annet med jagerfly, etter at FN delvis hadde trukket seg ut. I årene som fulgte, bidro Norge ganske tungt i Afghanistan. Vi har fortsatt en liten styrke i dette landet, men ikke noen større avdelinger.

Verneplikt

I Norge er det allmenn verneplikt, men modellene har vært endret en rekke ganger opp gjennom årene. Tidligere var det kun verneplikt for gutter, men nå er jentene også med. Når man kommer inn i Forsvaret etter sesjonen, er det Hæren, Luftforsvaret eller Sjøforsvaret som er alternativene. Det er for de fleste en positiv opplevelse å være i Forsvaret, man treffer nye venner og lærer seg selv å kjenne på en ny måte. Mange fullfører plikttiden, men noen søker også videre som befal eller grenader. Man kan også søke om å forlenge tiden som soldat, og man skriver da en kontrakt med Forsvaret på varighet og tjenestested. Det er også mulighet til å søke om tjeneste i utlandet, i FN eller NATO-regi. Men man må først ha grunnleggende soldatferdigheter, det samme gjelder ved søknad til Krigsskolen. Det er cirka 16 000 soldater inne til tjeneste, til en hver tid.

Author: Hedda