Det norske velferdssamfunnet

Jeg er veldig stolt av å leve i et land hvor målet er at alle skal ha det minimum de trenger for å overleve. Det er ikke mange andre land som tenker slik, og klarer å gjennomføre det i praksis. Om du er en renovasjonsarbeider eller millionær, du skal møte samme respekten og få samme hjelpen ved behov.

Et av de beste bildene på likhetstanken som driver nordmenn er Kong Olav på trikken i Oslo på vei for å gå på ski. Dette er selvsagt mange år siden, og mye har forandret seg. Ikke minst er det sikkerhetshensyn som må tas. De kongelige kan ikke lenger bevege seg fritt. Samtidig var det meget positivt, synes jeg, å se at kongefamilien tok rutefly til Davos for miljøkonferansen. Nesten alle de andre med formue ankom i privatfly. Tanken og innstillingen er der fremdeles, selv om verden ikke lenger er så trygg som den var.

Ikke alle er like, men alle skal ha like muligheter

Vi mennesker er heldigvis forskjellige. Noen liker brunost på skive, mens andre kun spiser hvit ost, noen spiser ikke skiver i det hele tatt. Jeg elsker å tenke strategisk på Clash of Clans, tenke to steg foran på Chess og la flaksen bestemme hos PokerStarscasino. Andre velger å spille monopol, vriåtteren eller legge kabal.

Dette er selvsagt helt banale eksempler. Samtidig er det viktig å huske at det å like forskjellige spill er like legitimt som å være flink i forskjellig fag. Noen gjør det veldig bra i matte og kan gjøre stor karriere i finansverden. Andre liker norsk og jobber som journalister.  Det er også de som hater teoretiske fag og velger å bli snekkere og rørleggere.

Mangfold er derfor viktig og vi nordmenn er stort sett flinke til å huske at vi trenger alle typer arbeidere. Snekkeren og finansguruen, begge har sin plass. Samtidig er det ikke alltid at folk klarer seg helt på egen hånd. Det kan være at de trenger ekstra støtte i skolen eller etterpå for å komme seg videre. I Norge, skal alle få hjelp så de ikke blir holdt tilbake av ting som de ikke kan styre.

Dette fungerer ikke alltid like godt i praksis, men tanken er god. Støtteundervisning, gratis psykologtjenester for ungdom, oppfølging av lege og tett oppfølgning av organisasjoner som NAV er viktige brikker i dette.

Voksne skal også få støtte og hjelp til å klare seg godt i hverdagen. Unge og personer med dårlig råd kan søke om spesielt gunstige lån. De kan få støtte til å dekke husleie og andre støtteordninger slik at de får hjelp til å kunne delta i samfunnet selv om livet har vært tøft.

Skatten er ikke alltid ønsket, men den er viktig

Jeg så engang en reportasje fra USA hvor man tok opp valget i Norge. Journalisten var forbauset over at politikerne gikk til valg med løfte om å skru opp skatten. Dette er jo helt utenkelig i USA og i mange andre land. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Politikerne går ikke nødvendigvis til valg på økt skattenivå, men på styrking av velferdsstaten. Dette innebærer gjerne både en omorganisering av hvordan skattepengene brukes, men også justering av skatten.

Jeg er ikke alltid begeistret når jeg ser lønnslippen og ser summen som er gått til skatt. Samtidig er jeg at skattepengene kommer til gode. Det er veldig fint å kunne gå til legen og bare betale en liten egenandel. Jeg skulle ønske den samme ordningen etterhvert begynte å gjelde for tannpleie og. Det er dyrt det.

Velferdsstaten er avhengig av arbeidere

Jeg er ikke et matematisk geni, men jeg forstår den enkle matten som ligger bak velferdssystemet. Det må komme nok penger inn i statskassen til å hjelpe de som av forskjellige grunner trenger hjelp. Videre må det komme nok penger inn til å dekke pensjonen til de som har jobbet hele livet sitt og nå skal ha en rolig alderdom.

En av grunnene til at vi kan tilby et såpass omfattende helse- og sosialt tilbud, er oljeinntektene. En god prosent av inntekten fra det sorte gull som har blitt pumpet opp fra havbunnen i flere tiår, har blitt lagt inn i et eget fond. Midlene ligger i fondet og vokser. En viss prosent av midlene blir hvert år lagt inn i statsbudsjettet og brukt for å sikre at vi har nok midler til å dekke alle utgiftene.

Det er, dessverre, ikke en løsning på sikt å skulle bruke mer av disse midlene. Selv om summen i fondet i dag er ufattelig stort, er staten Norges utgifter enorme. Vi må ha et jevnt tilskudd av midler, noe som i praksis betyr at vi må ha flere i jobb og flere som betaler skatt. Fremtiden vil bringe noen utfordringer på dette punktet, men jeg har troen på den norske folkesjelen. Vi vil fortsette å ta vare på de som trenger det og behandle alle likt.

Author: Hedda