Demokrati i Norge

Demokrati i Norge

Jeg tenker ofte på friheten vi har i Norge Det er ikke noen selvfølge at man kan leve i et land som er like fritt som det er i Norge. Det er ikke mange land som har samme frihet som vi har, og dette skal vi sette pris på. Jeg har reist en del i andre deler av verden, både i jobbsammenheng, men også som turist. Det er særlig etter slike utenlandsturer, at jeg virkelig forstår hvor bra vi har det i Norge. Korrupsjon og valgfusk er ikke noe vi aksepterer. Folket avgir stemmer annen hvert år, og vi er medvirkende til hvem som skal styre lokalt og nasjonalt.

Enhetsstaten Norge

I dette så ligger det at Norge styres fra regjering og storting, eller i alle fall at den politiske myndighet er plassert nasjonalt på Stortinget. Selv om vi er delt opp i fylker og kommuner, har ikke disse noen myndighet annet enn det som blir delegert av Stortinget. Myndighetsmessig er det Stortinget, som er bevilgende og lovgivende.

Valg

Valg

Ved at vi har valg i Norge, er vi også et indirekte demokrati. Det betyr at vi ikke har noen direkte innvirkning på avgjørelser fra sak til sak, men at partiet og representantene vi har stemt på blir gitt fullmakt til dette. Enkelte ganger har vi direkte demokrati, det er de ganger vi har folkeavstemninger hvor folket enten stemmer for eller mot i store saker. Medlemskap i EU, er eksempel på en sak hvor vi har hatt direkte demokrati.

Flertalls- og mindretallsregjeringer

I Norge er det slik at måten vi gjennomfører valg på, gjenspeiler sammensetningen av den kommende regjering. Man kan si at det i hovedsak er slik at antall mandater på Stortinget, er et resultat av antall stemmer fra siste valg. I mange år, har det vært vanlige med koalisjonsregjeringer i landet vårt. Dette betyr at flere partier går sammen, for å danne en regjering. Om dette blir en flertalls- eller mindretallsregjering, kommer an på valgresultatet og partienes vilje til samarbeid på tvers av partigrenser.

Departementer

Etter at regjering og storting har truffet politiske beslutninger, er det forvaltningen som skal utøve den. Forvaltningen i Norge skjer gjennom departementer, etater, direktorater og tilsyn.

Stort maskineri

Det er ikke til å legge skjul på at vårt politiske system, til tider kan virke som et maskineri som jobber langsomt. Men jeg tror ikke det er lett å komme til noe mer effektivt system, siden demokratiet skal fungere etter gjeldende lover og regler. Som tidligere nevnt, ligger all makt i utgangspunktet hos den nasjonale lovgivende myndighet. Men dette betyr ikke at fylker og kommuner ikke blir involvert, svært mange saker blir delegert ned til fylker og kommuner. Den politiske prosessen tar tid, men det betyr samtidig at demokratiet fungerer slik som det skal. Når det gjelder utenrikspolitiske saker, er det nok mer vanlig at fylker og kommuner ikke blir involvert på samme måte. Men Norge har en fordeling av mandater som er fylkesvis, det betyr at alle deler av landet er representert både på Stortinget i hovedstaden.

 

 

Author: Hedda