Hjem » Archive by category "Blog" (Page 2)

Category Archives: Blog

thumbnail

Voksenopplæring

Utdanning i Norge, er noe av de beste i verden. I alle fall om man tenker offentlig skolegang, det er ikke mange andre land som kan vise til samme system som det vi har.

thumbnail

Tilrettelagt arbeid

Norge er et flott land på de fleste områder, det med at vi både som elever og ansatte skal bli godt ivaretatt, er en rettighet som ikke er en selvfølge.

thumbnail

Skolegang i Norge

I Norge begynner eleven på skolen det året man fyller 6 år, tidligere var det ett år senere. Jeg selv er så gammel så jeg startet ikke før jeg var 7 år, jeg synes selv at dette var tidlig nok. Men det virker som dagens førsteklassinger trives med å gå på skole, det kan nok […]

thumbnail

Helsevesenet i Norge

Norge har et godt utbygd helsevesen, i et land som Norge med store avstander er det ikke til å komme utenom at noen kanskje bor et stykke unna sitt lokalsykehus. Ideelt sett burde jo sykehusene vært enda flere, men etablering av sykehus må sees opp mot befolkningstetthet og antall innbyggere. Det at man nå fritt […]

thumbnail

Barnehagetilbud

Norge har et godt utbygget barnehagenett, for en del år tilbake ble det bestemt politisk at vi skulle ha det som kalles for «Full barnehagedekning» I praksis er det slik at ikke alle barn er i barnehage, en del er hos det som ofte kalles en dagmamma Men noen også er hjemme hos mor eller […]

thumbnail

Fra Trygdekontor og frem til i dag

  • Postet på: juni 9, 2018
  • By: 
  • Categories: Blog
  • Kommentarer er skrudd av for Fra Trygdekontor og frem til i dag

For en del år tilbake ble NAV opprettet, vi må tilbake til 2001 hvor det hele startet. Den gangen hadde vi tre etater, som i dag er slått sammen til NAV. Det er tidligere Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten. Tanken var at en sammenslåing av disse etatene, ville gjøre tjenestene mer brukervennlige og effektive. Jeg har […]